27619,41
-0,08% -23,01
29. 06:13:02 FXCM
Диапазон: 27491,41 / 27753,58
3356,86
-0,10% -3,44
29. 06:13:01 FXCM
Диапазон: 3343,47 / 3374,13
10734,74
0,34% 36,82
29. 06:13:02 NetDania
Диапазон: 10659,25 / 10760,31
3215,29
-0,22% -7,08
29. 06:13:00 FXCM
Диапазон: 3194,26 / 3230,21
3224,36
0,21% 6,83
29. 03:15:05 Shanghai SE
Диапазон: 3219,79 / 3242,79

Календарь

Вт, сен 29, 2020
Low
Текущ.: 95
Прогн.: 93
Пред.: 94
Medium
Текущ.: 0,3B
Прогн.: 1,5B
Пред.: 1,2B
Medium
Текущ.: 84,7K
Прогн.: 73K
Пред.: 66,3K
Medium
Текущ.: -13,9
Прогн.: -13,9
Пред.: -14,7
Low
Пред.: 2,74%
Medium
Пред.: -0,1%
High
Пред.: 0%
High
Пред.: -0,1%
Medium
Пред.: -0,2%
Medium
Пред.: -80,11B
Medium
Прогн.: -0,3%
Пред.: -0,1%
Medium
Пред.: 3%
Low
Прогн.: 59,1%
Пред.: 60,2%
Low
Прогн.: -94B
Пред.: -81,071B
Medium
Прогн.: 90
Пред.: 84,8
Medium
Пред.: -4,5%
Medium
Прогн.: 5,8%
Пред.: 8,7%
Medium
Прогн.: -3,5%
Пред.: -2,9%
Medium
Пред.: -41,8
High
Прогн.: 51,2
Пред.: 51
Medium
Пред.: 55,2
Medium
Пред.: 12%
Medium
Пред.: -0,1%
Опубликовать